Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 27. zbieg znaków: wielokropek i inne znaki interpunkcyjne

Spis treści:

1. Wielokropek a przecinek

2. Wielokropek a średnik

Można tu stosować to, co podano powyżej o przecinku. Z tą jednak różnicą, że średnika po wielokropku raczej się nie stosuje i nie zalecamy tego czynić.

Acz o przykład nietrudno:

Był on kopiowany i rozpowszechniany w całej Europie, oferując odradzającej się ludzkości jednocześnie niszczące i groteskowe przedstawienie jej samej, obrazowo podejmując wątek nawiązujący do Villona. Od nowo narodzonych biedaków aż po papieży, władców, arcybiskupów, księży, szlachtę, mieszczaństwo, kochanków...; cały rodzaj ludzki usidlony przez śmierć.
NKJP: Julia Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia, 2007

3. Wielokropek a kropka

4. Wielokropek a wykrzyknik

5. Wielokropek a znak zapytania

Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów