Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 25. zbieg znaków: wielokropek i inne znaki interpunkcyjne

1. Przecinek

(...)

2. Średnik

Można tu stosować to, co podano powyżej o przecinku. Z tą jednak różnicą, że średnika po wielokropku raczej się nie stosuje i nie zalecamy tego czynić.

3. Kropka

Jeśli wielokropek kończy zdanie, wtedy kropkę się pomija, np.

Tak sądzi? Nie, to nie tak...

Jeśli wielokropek jest częścią (...)

4. Wykrzyknik

(...)

5. Pytajnik

(...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 356 pozostałych reguł.

zamów