47 Kropka w skrócie i znaki interpunkcyjne
zbieg znaków interp.

Spis treści:

1. Zbieg z kropką

Jeśli kropka zamykająca skrót wypada na końcu zdania, wtedy nie dostawia się już kolejnej kropki, np.

Konkurs odbędzie się w maju br.

2. Zbieg z wielokropkiem

3. Zbieg z wykrzyknikiem

4. Zbieg z pytajnikiem

5. Zbieg z cudzysłowem

Jeśli kropka kończąca skrót wypada przed cudzysłowem zamykającym, wtedy zdanie

Por. regułę zbieg znaków interp.: cudzysłów i inne znaki interpunkcyjne.

6. Zbieg z nawiasem

7. Zbieg z przecinkiem

8. Zbieg z dwukropkiem

Pełna treść tej i 414 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book