Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 241. skracanie: skrótowce

Skrótowce odróżniają się od skrótów tym, że stają się samodzielnymi wyrazami (rzeczownikami). Nie rozwija się ich w mowie, lecz odczytuje literowo lub sylabicznie. Na przykład skrótem od nazwy Uniwersytet Warszawski może być Uniw. Warsz. (co w mowie rozwiniemy do pełnej postaci), a skrótowcem jest UW (co odczytujemy [u-wu]).
Skrótowce tworzy się od różnych wielowyrazowych nazw własnych, zwykle nazw instytucji (organizacji, przedsiębiorstw, stowarzyszeń itp.). Nieliczne skrótowce pochodzą od wielowyrazowych wyrażeń pospolitych (np. WZW, ROR). Sposoby tworzenia skrótowców opisane zostały poniżej.

1. Skrótowce najczęściej tworzy się (...)
(...)
Jeśli któryś wyraz w nazwie rozpoczyna się od dwuznaku (...)

2. Nieliczne skrótowce składają się (...)

3. Istnieją też skrótowce (...)

4. Niektóre współczesne skrótowce tworzone są (...)

5. Przy tworzeniu skrótowca czasem pomija się (...)

6. Przy tworzeniu skrótowca zawsze pomija się (...)

O kwestii wielkości liter w skrótowcach mówi reguła jaką literą: skrótowce.
O odmianie skrótowców traktują reguły:
odmiana skrótowców: zakończone na -R,
odmiana skrótowców: zakończone na -Z, , -J,
odmiana skrótowców: zakończone na -X,
odmiana skrótowców: zakończone na -D,
odmiana skrótowców: zakończone na -T i ,
odmiana skrótowców: zakończone na -A,
odmiana skrótowców: zakończone na .
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów