301 Kropka w skrótach i skrótowcach
skracanie

1. Po skrótach, które składają się co najmniej z

Jeśli taki skrót w jakimś innym niż

W innych sytuacjach po tychże skrótach stawia się kropkę, ponieważ

Uwaga: skróty nieodmiennych rzeczowników żeńskich

2. Po skrótach, które składają się z początkowych liter wyrazu skróconego (nie zawierają ostatniej litery),

3. Te same zasady dotyczą skrótów wyrazów

4. Skrótowce zapisujemy

Uwaga 1: jeśli skrót, który nie kończy się kropką, lub skrótowiec występują na końcu zdania, wtedy zdanie

Uwaga 2: o zbiegu kropki kończącej skrót z innym znakiem interpunkcyjnym przeczytasz w regule zbieg znaków interp.: kropka w skrócie i znaki interpunkcyjne.

Pełna treść tej i 417 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book