Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 265. razem, osobno czy z łącznikiem: nie + przysłówek

Zasadniczo przeczące nie z przysłówkami piszemy łącznie.

Od tej zasady istnieje kilka odstępstw. Otóż nie piszemy rozdzielnie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Uwaga:
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów