Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 3. sposób zapisu (edycja tekstu): daty — jak zapisywać daty, jak odczytywać daty

Spis treści:

1. 30 listopada, nie !30 listopad, czyli o odczytywaniu dat

Ktoś 30.11 (czytaj: trzydziestego listopada) może powiedzieć, że to trzydziesty listopad... w jego życiu, jeśli ma 30 lat. Ale już kolejnego dnia musi przeczytać datę 01.12 prawidłowo:

Rzadko zdarza nam się całą datę zapisywać słownie, ale już nierzadko zdarza się nam datę dyktować. I tu najczęściej mówimy

2. Zapisywanie dat, cyfry arabskie

Zacznijmy od samych cyfr, i to cyfr arabskich (notabene wymyślonych przez Hindusów).

a) Kolejność:

3. Zapisywanie dat, cyfry rzymskie

Gdy używamy cyfr rzymskich do zapisu miesiąca, wtedy

4. Sam miesiąc i rok

5. Sam dzień i miesiąc

6. Przedział dat i nazwy dekad

Zobacz regułę sposób zapisu (edycja tekstu): daty — jak zapisywać przedziały dat i nazwy dekad.

7. Niepoprawne !7-ego września, !3-go lipca (oraz jeszcze o kropce)

Niepoprawne są zapisy w rodzaju !rocznicę odzyskania niepodległości obchodzimy 11-go listopada. Nie dołączamy żadnych końcówek fleksyjnych do liczb ani w datach, ani nigdzie indziej.

Uwaga: dawno

8. Apostrof w zapisie dat

9. Numeryczny format daty

Najbardziej typowym zapisem daty jest 30.11.2012 lub 30 XI 2012 (o innych możliwościach pisaliśmy powyżej). W różnych komputerowych systemach możemy spotkać się jednak z

10. Przybliżona data

O jej zapisie można przeczytać w regule użycie znaków: znak zapytania (pytajnik)

11. Gwiazdka w dacie

O jej zapisie można przeczytać w regule użycie znaków: gwiazdka, asterysk (*).

12. Data a przecinek

Między datą a resztą zdania generalnie nie stawiamy przecinka. Częsty błąd to zapisy w rodzaju: 15 lipca 1987 roku, Jan Paweł II wydał... Przecinek jest tu zbędny, por. regułę interpunkcja: przecinki a wyrażenia otwierające zdanie (w tym okoliczniki inicjalne)

Między datą a nazwą dnia generalnie

13. Data a początek zdania

Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 291 pozostałych reguł.

zamów