20 Końcówka po liczebnikach porządkowych zapisanych liczbowo (np. 5-ty)
sposób zapisu (liczby)

Spis treści:

1. Co z tą końcówką po liczbie?

W języku polskim niedopuszczalne jest stawianie jakichkolwiek fragmentów słów po liczebnikach porządkowych zapisanych cyframi. Świadomie nie piszemy tu o dostawianiu końcówek w piśmie, mimo że dla uproszczenia używamy tego słowa w tytule reguły i tytule tego punktu. Jednak z językoznawczego punktu widzenia często nie są to właściwie rozumiane końcówki, por. 18-go, 18-ego, 18-tego, 18-stego, 18-astego, 18-nastego albo 18-ą, 18-tą, 18-stą, 18-astą, 18-nastą; pisywane też bez dywizu: 18go, 18ego, 18tego, 18stego, 18astego, 18nastego albo 18ą, 18tą, 18stą, 18astą, 18nastą.

Jeśli potrzebujemy zaznaczyć, że chodzi o liczebnik porządkowy, możemy posłużyć się kropką, więcej o tym w regule sposób zapisu (liczby): kropka po liczebnikach porządkowych zapisanych liczbowo (np. 5.).

2. Podobne błędy

3. Daty i godziny

4. Naprawdę nie wolno?

5. Enklawa końcówek, czyli n-ty

Pełna treść tej i 414 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book