6 Daty — jak zapisywać przedziały dat i nazwy dekad
sposób zapisu (czas)

Spis treści:

1. Przedział dat z przełomu er

Przedział dat z przełomu er zapisujemy następująco

2. Zwykły przedział dat

„Zwykłe” przedziały lat zapisujemy z

3. Pomijanie cyfr w przedziałach dat

Jeżeli dwie pierwsze cyfry obu lat się powtarzają, to

4. Przedział dat z miesiącami lub dniami

Czasem przedziały dat dotyczyć mogą nie lat, lecz miesięcy lub dni. Jeśli chcemy krócej zapisać, że na wyjeździe w górach byliśmy od 14 do 21 marca 2010 roku, możemy to zrobić tak:

Gdy wyjazd miał miejsce na przełomie miesięcy, np. od 29 marca do 10 kwietnia 2010 roku, to zapiszemy:

5. Nazwy dekad

Nazwy kolejnych dziesiątek lat w danym wieku to:

Uwaga 1: Błędne są zapisy w rodzaju !lata 50-te, !w latach 60-ych, więcej o nich i o kropce w tego typu zapisach przeczytasz w punkcie 7. reguły sposób zapisu (czas): daty — jak zapisywać daty, jak odczytywać daty.

Uwaga 2: Błędne są również zapisy

6. Czego nie ma w nazwach dekad

Liczbowy zapis dla nazw dekad stosuje się od trzeciej dekady w górę, czyli od lat 20. (w polszczyźnie nie ma więc odpowiednika angielskiego 2000s decade). Wynika z tego, że:

7. Jak nazwać na przykład lata 2000–2009?

Pełna treść tej i 409 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book