206 Zakończone w piśmie na -e (), które jest wymawiane
odmiana imion, nazwisk, rzeczowników (III)

Spis treści:

Uwaga: osobno opisane są reguły odmiany dla zakończenia -ie, zobacz regułę odmiana imion, nazwisk, rzeczowników (III): zakończone w piśmie na -ie.

1. Nazwiska i imiona zakończone w piśmie na e lub , które jest wymawiane [e]

Nazwiska i imiona te w liczbie pojedynczej odmieniamy tak jak

Nazwisk i imion tych w liczbie mnogiej

Uwaga 1: powyższe zasady dotyczą imion i nazwisk pochodzących z różnych języków, m.in. włoskiego (Dante), niemieckiego (Goethe), polskiego (Wende), francuskiego (André).

Uwaga 2: powyższe zasady nie dotyczą nazwisk kobiet, które są zawsze nieodmienne, np. o pani Linde, spotkanie sióstr Blikle.

Uwaga 3: niektóre imiona i nazwiska obce zakończone na -e lub é nie są

Dodatek: niektóre zasady pisowni i słowniki podają odmianę nazwisk zakończonych na -e w liczbie mnogiej według wzorca odmiany rzeczownikowej, np.

2. Nazwiska i imiona zakończone w piśmie na -e (w tym -ee) lub , które jest wymawiane [i]

Nazwiska i imiona te odmieniamy przymiotnikowo: polskie końcówki

Uwaga: podany powyżej sposób odmiany nie jest najpowszechniejszy w uzusie. Na przykład imię

Jeśli zaś chodzi o nazwy osobowe zakończone na -ee, to zawsze opisujemy je jako odmienne w powyżej pokazany sposób (tzn. bez względu na uzus).

Pełna treść tej i 395 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book