Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 141. odmiana: nazwiska i imiona zakończone w piśmie na -e (), które jest wymawiane

Uwaga: osobno opisane są reguły odmiany dla zakończenia -ie, zobacz regułę odmiana: nazwiska i imiona zakończone w piśmie na -ie.

1. Nazwiska i imiona zakończone w piśmie na e lub , które jest wymawiane [e], odmieniamy następująco.
a) W liczbie pojedynczej (...)
b) Nazwisk i imion tych w liczbie mnogiej (...)

Uwaga 1: powyższe zasady dotyczą (...)
Uwaga 2: powyższe zasady nie dotyczą (...)
Uwaga 3: niektóre imiona i nazwiska obce zakończone na -e lub é nie są (...)

Dodatek: niektóre zasady pisowni i słowniki podają (...)

2. Nazwiska i imiona zakończone w piśmie na -e (w tym -ee) lub , które jest wymawiane [i], odmieniamy (...)

Dodatek: Podany powyżej sposób odmiany (...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 342 pozostałych reguł.

zamów