214 Zakończone w piśmie na -e lub -es, które nie jest wymawiane
odmiana imion, nazwisk, rzeczowników (III)

Jeśli w danym nazwisku lub innym rzeczowniku obcym nie wymawiamy końcowego -e (tzw. e nieme), wtedy

Popatrzmy na przykłady:


Te same zasady dotyczą nazwisk i imion z niewymawianym -es lub -que. Tutaj też modyfikacji może

Uwaga 1: osobna reguła dotyczy zakończeń -oe, -we czytanych [ł], zobacz odmiana imion, nazwisk, rzeczowników (III): zakończone w piśmie na -au (oraz -oe, -w, -we czytane [ł]).
Uwaga 2: istnieją nieliczne nazwiska zakończone w piśmie na niewymawiane -e, których się nie odmienia, ponieważ kończą się w wymowie na samogłoskę, np. Montague.

Pełna treść tej i 409 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book