211 Zakończone w piśmie na -i
odmiana imion, nazwisk, rzeczowników (III)

Spis treści:

1. Zakończenie i wymawiane jako [i]

Nazwiska i imiona, polskie i obce, zakończone w piśmie na i (czytane [i]) odmieniają się przymiotnikowo, np.

  • Bieleckido Bieleckiego, o Bieleckim, ci Bieleccy,
  • Brodskido Brodskiego, o Brodskim, ci Brodscy,
  • Liberadzkido Liberadzkiego, o Liberadzkim, ci Liberadzcy.

W zakończeniach -cki, -dzki, -ski mianownik liczby mnogiej też przyjmuje końcówkę przymiotnikową.

Polskie imiona:

Dalsze przykłady ułożyliśmy w kolejności alfabetycznej od tyłu (-ci, -di, -gi itd.). Dzięki temu możesz łatwo znaleźć podobnie zakończone nazwisko, które chcesz odmienić, i dopasować je do wzorca.

  • Carraccido Carracciego, o Carraccim, ci Carracci,

2. Uwagi dodatkowe do punktu 1.

Uwaga 1.

Uwaga 2.

Uwaga 3.

Uwaga 4.

3. Zakończenie i wymawiane jako [j]

4. Zakończenie i wymawiane inaczej

Inna wymowa zakończenia -i może decydować o nieodmienności nazwy, por. Geoffroi.

Pełna treść tej i 409 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book