Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 141. odmiana: nazwiska i imiona słowiańskie (w tym polskie) i pochodzenia słowiańskiego zakończone w piśmie na -y ()

1. Polskie imiona i nazwiska zakończone na -y odmieniamy przymiotnikowo, np.
Ambrożydo Ambrożego, o Ambrożym, z Ambrożym,
Chudydo Chudego, o Chudym, z Chudym.

Mianownik liczby mnogiej takich nazwisk tworzy się następująco:
a) jeśli (...)
b) jeśli (...)

Mianownik liczby mnogiej takich imion (...)

2. Nazwiska pochodzenia słowiańskiego zakończone w wymowie na [ski], [cki], noszone przez obywateli państw słowiańskich lub niesłowiańskich można odmieniać na dwa sposoby:
a) (...)
b) (...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 357 pozostałych reguł.

zamów