203 Słowiańskie (w tym polskie) i pochodzenia słowiańskiego zakończone w piśmie na -y ()
odmiana imion, nazwisk, rzeczowników (III)

Spis treści:

1. Polskie imiona i nazwiska

Polskie imiona i nazwiska zakończone na -y odmieniamy przymiotnikowo, np.

  • Ambrożydo Ambrożego, o Ambrożym, z Ambrożym,
  • Chudydo Chudego, o Chudym, z Chudym.

Mianownik liczby mnogiej takich nazwisk tworzy się następująco:

  1. jeśli są one
  2. jeśli nie nie są one

W tym drugim przypadku dopuszczalne jest też użycie

2. Nazwiska pochodzenia słowiańskiego

Nazwiska pochodzenia słowiańskiego zakończone w wymowie na [ski], [cki], noszone przez obywateli państw słowiańskich lub niesłowiańskich można odmieniać na dwa sposoby:

  1. wg wzorca
  2. wg wzorca

Podane sposoby odmiany można stosować też do innych nazwisk pochodzenia słowiańskiego odmiennych przymiotnikowo, np. Duchovny.

Wybór sposobu zapisu odmiany jest tu w zasadzie obojętny, byle stosować go konsekwentnie w jednym tekście. Zapis

Ale uwaga, jeśli mamy np. do czynienia z nietypowo zapisanym nazwiskiem Ostrovskiy, to powinniśmy je odmieniać

Pełna treść tej i 395 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book