203 Węgierskie zakończone w piśmie na -y, -i
odmiana imion, nazwisk, rzeczowników (III)

1. Jeśli końcowe -y wymawiamy [i], wtedy polskie końcówki przymiotnikowe dopisujemy bezpośrednio (nie stosujemy apostrofu), np.
Hunyady [huńjadi] — o Hunyadym, zasługi Hunyadyego, o Hunyadych.

a) W ten sam sposób możemy

Możemy też stosować inny sposób zapisu (przez niektóre zasady pisowni podawany jako jedyny):

2. Jeśli końcowe -gy, -ly, -ny

Uwaga 1:
Uwaga 2:

3. Nazwiska kończące się na -i
a)
b)

Pełna treść tej i 397 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book