125 Skróty i symbole
jaką literą (główne)

1. Generalnie skróty nazw pospolitych zapisujemy małymi literami.
Istnieje jednak parę wyjątków:
a)
b)
c)
d)

2. Skróty nazw własnych zapisywane są zwykle z pierwszą literą wielką (uwaga: piszemy tu o skrótach, nie o skrótowcach — o tych można przeczytać w regule jaką literą (główne): skrótowce), np.
Ba (Księga Barucha),
Gaz. Wyb. (Gazeta Wyborcza),
Uniw. Wil. (Uniwersytet Wileński),
Ameryka Płd. (Ameryka Południowa),
ST (Stary Testament).

3. Jeśli w skład nazwy wielowyrazowej wchodzi
Więcej przykładów można zobaczyć w regułach:
jaką literą (geografia): nazwy dzielnic, osiedli, ulic, placów, budowli, zabytków itp.,
jaką literą (działalność ludzka): indywidualne nazwy instytucji, organizacji i ich jednostek.

4. Jeśli skrót miałby wystąpić na początku zdania, to

Pełna treść tej i 409 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book