292 Zasady ogólne
skracanie

1. Znaki w skrótach

Istnieją skróty zapisywane bez żadnego dodatkowego znaku (na przykład dr) oraz takie, w zapisie których stosuje się kropkę (na przykład np.) lub więcej kropek (na przykład m.in.). O zastosowaniu kropki w skrótach przeczytasz w regułach: skracanie: kropka w skrótach i skrótowcach, skracanie: kropka w skrótach wielowyrazowców polskich, skracanie: skróty bez kropki – wyjątki.

W skrótach może pojawić się ponadto łącznik. Zasadniczo jest on

2. Podstawy skracania

Skróty w polszczyźnie albo zawierają początkowe litery słowa (na przykład dyr.), albo

3. Kiedy nie skracać? Skróty nowe a utrwalone

Gdy tworzymy dla siebie notatkę, skracać możemy do woli, bylebyśmy się potem w niej rozczytali. Możemy stosować też różnego rodzaju niestandardowe skróty.

Na przeciwnej szali mamy

Pełna treść tej i 409 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book