281 Tworzenie i pisownia
skrótowce

Spis treści:

1. Skrótowce a skróty

Skrótowce odróżniają się od skrótów tym, że stają się samodzielnymi wyrazami (rzeczownikami). Nie rozwija się ich w mowie, lecz odczytuje literowo lub sylabicznie. Na przykład skrótem od nazwy Uniwersytet Warszawski może być Uniw. Warsz. (co w mowie rozwiniemy do pełnej postaci), a skrótowcem jest UW (co odczytujemy [u-wu]).

Skrótowce tworzy się od różnych wielowyrazowych nazw własnych, zwykle nazw instytucji (organizacji, przedsiębiorstw, stowarzyszeń itp.). Nieliczne skrótowce pochodzą od wielowyrazowych wyrażeń pospolitych (np. WZW, ROR). Sposoby tworzenia skrótowców opisane zostały poniżej.

2. Typowe skrótowce

3. Mniej typowe skrótowce

4. Dwuznaki

5. Spójniki i przyimki

6. Przecinki i kreseczki

7. Szczególne wyrażenia

8. Skrótowce od podwójnych nazw zawierających myślnik

Problematyczny jest myślnik (w postaci pauzy lub półpauzy), który jest elementem skracanej nazwy w takich wypadkach jak Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego lub Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki. O ile jeszcze w wypadku

9. Ciąg skrótowców

Istnieje instytucja o nazwie

10. Inne reguły związane ze skrótowcami

O kwestii wielkości liter w skrótowcach mówi reguła jaką literą (główne): skrótowce.

O odmianie skrótowców traktuje reguła skrótowce: ogólne zasady odmiany. W niej też znajdują się linki do bardziej szczegółowych reguł.

O kropce mówi reguła skracanie: kropka w skrótach i skrótowcach.

Pełna treść tej i 409 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book