każdoczesny

1. każdoczesny (np. posiadacz)

Definicja

każdoczesny to aktualny w danym czasie, o którym jest mowa; termin prawny

Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Na podstawie (...) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz (...) Uchwały Nr X/071/2007 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku (...) w związku z art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyrazić zgodę na ustanowienie na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 1352/213 (...) bezpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka 1278/213 (...).

Uchwała nr IX/062/2019 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 26 czerwca 2019 r.

W roku 1836 ustawodawca recypował jako prawo obowiązujące przepisy religijne każdego wyznania. Każdoczesne prawo kanoniczne stawało się źródłem prawa małżeńskiego cywilnego, dlatego też w przypadku różnic pomiędzy tym prawem a prawem małżeńskim w 1836 r. obowiązywało prawo kościelne, religijne, chyba że prawo małżeńskie nadawało pewnym przepisom w nim uregulowanym charakter norm bezwzględnie obowiązujących. Prawo małżeńskie Królestwa Polskiego nie regulowało w ogóle ślubu cywilnego.

A. Stawecka-Firlej, Małżeńskie prawo osobowe ustawodawstw porozbiorowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 2013, nr 2, s. 75–76.

Sieć słów wyrażenia powiązane z opisywanym (wyrazy pokrewne, kolokacje)
  • kolokacje rzeczownikowe prawostronne: posiadacz; użytkownik; właściciel
Gramatyka

przymiotnik niestopniowalny

formy alfabetycznie: każdoczesna; każdoczesną; każdoczesne; każdoczesnego; każdoczesnej; każdoczesnemu; każdoczesny; każdoczesnych; każdoczesnym; każdoczesnymi; każdocześni; niekażdoczesna | pokaż wszystkie formy

 1.1. każdocześnie

Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Czas realizacji ustala się indywidualnie na podstawie każdocześnie przesłanych lub przekazanych do wyceny dokumentów. Tłumaczenia realizowane są w godz. 9:30–16:00 w dni robocze. W przypadku potwierdzenia zlecenia po godzinie 16:00 czas realizacji liczony jest od godz 9:30 kolejnego dnia roboczego (inaczej: należy dodać jeden dzień roboczy).

tlumacz-szczecin.pl, 1.01.2017

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź ofertę

Często sprawdzane

  • weekendowicz — Warianty: weekendowicz czy weekendowiec?
  • wirtuoz — Odmiana: wirtuozi czy wirtuozowie?
  • dorosnąć — Warianty: dorosnąć czy doróść

Ciekawostki

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book