redefiniować

redefiniować

Definicja

w trybie dokonanym: jeśli ktoś redefiniował coś, to ponownie, inaczej niż dotychczas, opisywał to i zaczął pojmować; w trybie niedokonanym: jeśli ktoś redefiniuje coś, to ponownie, inaczej niż dotychczas, opisuje to i zaczyna pojmować; słowo książkowe

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • dostosować; kwestionować; modyfikować; przebudować; przeformować; przeformułować; przekształcać; przekształcić; przemodelować; przeobrazić; przeorientować; przewartościować; ulepszyć; uwspółcześnić; zmodyfikować
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
W tym właśnie duchu E.F. Otto, a w ślad za nim inni autorzy nowej szkoły redefiniowali występującą w źródłach kategorię wolnego pospólstwa (liberi, ingenui, frilingowie). Termin „wolni” miałby oznaczać ludzi podopiecznych, chronionych przez władztwo możnych lub — jeśli siedzieli na królewskiej ziemi — przez władztwo króla. Theodor Mayer, Heinrich Dannenbauer i Otto Brunner redefiniowali także pojęcie średniowiecznego państwa, odmawiając mu terytorialnego charakteru w nowożytnym rozumieniu. Wczesne państwo stanowiło według nich system związków osobowych złożony z prywatnych władztw arystokracji oraz podobnego do nich władztwa króla.

NKJP: K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, 2004

Biblioteki różnych typów, jako instytucje działające w ramach wytycznych narzucanych przez poszczególne ministerstwa, muszą wobec tego redefiniować swoje cele i funkcje. Biblioteki realizują dotychczasowe cele (m.in. powszechny dostęp do informacji i wiedzy, ochrona dziedzictwa kulturowego narodów, upowszechnianie umiejętności czytania i pisania oraz korzystania ze źródeł informacji, dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych), ale wobec aktualnych zmian społeczeństwa na inkluzywne, innowacyjne i refleksyjne, muszą udowodnić, że dysponują również wartością intelektualną i inspiracyjną.

ebibojs.pl, 23.12.2019

Zachodni sojusznicy w takiej sytuacji mogą nie czuć się zobligowani do przyjścia z pomocą Turcji w ramach art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego. To był pierwszy sygnał dla Ankary, po którym zaczęła redefiniować swoją politykę zagraniczną, zdając sobie sprawę, że bardziej musi zadbać o swoje własne interesy, nie rezygnując oczywiście ze związków z Zachodem.

Artur Adamczyk, Quo Vadis Turcjo — koniec europejskiego kierunku w polityce zagranicznej Turcji?, Rocznik Integracji Europejskiej 2017, nr 11, s. 31

Sieć słów wyrażenia powiązane z opisywanym (wyrazy pokrewne, kolokacje)
  • kolokacje rzeczownikowe prawostronne: (redefiniować ___) cel; historię; obraz; pojęcie; przeszłość; słowo; termin
Gramatyka

czasownik; aspekt dokonany przechodni
rzadziej aspekt niedokonany przechodni

formy alfabetycznie: nieredefiniowana; nieredefiniowaną; nieredefiniowane; nieredefiniowanego; nieredefiniowanej; nieredefiniowanemu; nieredefiniowani; nieredefiniowania; nieredefiniowanie; nieredefiniowaniem; nieredefiniowaniu; nieredefiniowany | pokaż wszystkie formy

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź

Często sprawdzane

Ciekawostki

  • kra — A na blogu
  • wigilijny — O nieistniejącym (?) wilijny
  • do siego roku — O pochodzeniu do siego roku i zagadkowej formie siego

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book