pleonastyczny

1. pleonastyczny (np. zwrot)

Definicja

pleonastyczne jest to, co jest pleonazmem lub w inny sposób jest z nim związane

Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
  • nadmiarowy; powtórzony; redundantny; zbędny; zdublowany
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Owe konkretne poczynania określane są niekiedy pleonastycznym terminem „działania praktyczne".

Założenia teoretyczne badań nad rozwojem historycznym, red. Jerzy Kmita, 1977

Trzecią grupę tworzą połączenia pleonastyczne, które nie są kalkami związków współrdzennych leksemów łacińskich, np.: ubogi z ubóstwa jest tłumaczeniem łac. pauper de inopia, nauczać nauki odpowiada łac. docere scientiam, rozgniewał się gniew to przekład łac. irascere furor. Wprowadzenie połączeń o składnikach współrdzennych — niezależnie od wzoru łacińskiego — należy uznać za rezultat świadomego wyboru tłumacza, który tworzył połączenia typu chwalić w chwale, naśladując specyficzny, obcy duchowi polszczyzny język oryginału (...)

NKJP: Ewa Woźniak, Słownictwo i frazeologia Psałterza krakowskiego (1532) na tle ówczesnych przekładów biblijnych, 2002

Gramatyka

przymiotnik niestopniowalny

formy alfabetycznie: pleonastyczna; pleonastyczną; pleonastyczne; pleonastycznego; pleonastycznej; pleonastycznemu; pleonastyczni; pleonastyczny; pleonastycznych; pleonastycznym; pleonastycznymi formy zaprzeczone: niepleonastyczna; niepleonastyczną; niepleonastyczne; niepleonastycznego; niepleonastycznej; niepleonastycznemu; niepleonastyczni; niepleonastyczny; niepleonastycznych; niepleonastycznym; niepleonastycznymi

 1.1. pleonastyczność

Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Komentowany przepis stanowi, że przesłanką jego zastosowania jest podanie danych istotnie niezgodnych ze stanem faktycznym w rachunku lub fakturze stwierdzających sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi. (...) Powstaje w tym momencie pytanie, czy chodzi o fakturę stwierdzającą konkretną czynność, czy też określenie „stwierdzające sprzedaż” jest jedynie nazwą faktury bądź rachunku.
(...)
Interpretacja językowa komentowanego przepisu przemawia jednak przeciwko takiej wykładni. Przepis wyraźnie stwierdza, że chodzi o faktury (rachunki) stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi. To wskazuje jedynie na faktury dotyczące rzeczywiście wykonanych czynności. Przyjęcie, że powyższe określenie nazywa (dookreśla) fakturę, byłoby dopuszczeniem pleonastyczności przepisu. Faktura czy też rachunek — jak wynika z przepisów dotyczących ich wystawiania — dokumentuje dokonywane czynności. Nie ma więc potrzeby dookreślania nazwy „faktura” czy „rachunek”.

Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki, Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz, 2011, s. 537

Gramatyka

rzeczownik rodzaj żeński odmienny

formy w tabelce: 

formy alfabetycznie: pleonastyczność; pleonastyczności; pleonastycznością; pleonastycznościach; pleonastycznościami; pleonastycznościom

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź

Ciekawostki

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book