absolutystyczny

1. absolutystyczny

Definicja

absolutystyczny to taki, który związany jest z absolutyzmem (systemem rządów)

Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Obok państw o ustroju parlamentarnym w XIX-wiecznej Europie istniały monarchie absolutystyczne. Te ustroje różniły się znacznie. W państwie policyjnym, a takimi stały się monarchie absolutne, możliwości zrzeszania nie było. Stąd funkcjonować tu mogły jedynie tajne organizację spiskowe, najczęściej o krótkotrwałym żywocie, tropione przez policję. (...) Rewolucja 1848 r. osłabiła absolutystyczną monarchię. Państwo, chcąc ratować się przed politycznym kataklizmem, szło na ustępstwa. Przepis o prawie obywateli do zrzeszania pojawia się w konstytucjach: monarchii habsburskiej (1848, 1849), monarchii pruskiej z 1850 r. Podobny przepis umieszczono w konstytucji II Republiki Francuskiej z 1848 r., która nie była państwem o ustroju absolutystycznym. Ale konstytucje (austriacka, francuska) obowiązywały bardzo krótko. Monarchia okazała się mocniejsza od konkurenta — zrzeszeń obywateli.

NKJP: Tadeusz Szulc, Podstawy prawne zrzeszania się w partie polityczne na przełomie XIX i XX wieku w Europie Środkowo-Wschodniej, 2000

Gramatyka

przymiotnik niestopniowalny

formy alfabetycznie: absolutystyczna; absolutystyczną; absolutystyczne; absolutystycznego; absolutystycznej; absolutystycznemu; absolutystyczni; absolutystyczny; absolutystycznych; absolutystycznym; absolutystycznymi formy zaprzeczone: nieabsolutystyczna; nieabsolutystyczną; nieabsolutystyczne; nieabsolutystycznego; nieabsolutystycznej; nieabsolutystycznemu; nieabsolutystyczni; nieabsolutystyczny; nieabsolutystycznych; nieabsolutystycznym; nieabsolutystycznymi

 1.1. absolutystycznie

Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Czasy unii polsko-saskiej były fragmentem naszych dziejów nie tak czarnym, jak to się utarło sądzić. Trzeba mieć w pamięci obiektywne uwarunkowania — słabość systemu politycznego Polski otoczonej przez absolutystycznie rządzone państwa, gdy u nas królowało liberum veto, prawo wolnej elekcji nie zapewniające na dłuższy czas stabilności partiom rządzącym, ogromne różnice dzielące oba kraje połączone unią personalną.

NKJP: Wiedza i Życie, 1997

Gramatyka

przysłówek odprzymiotnikowy niestopniowalny

formy: absolutystycznie; nieabsolutystycznie

2. absolutystyczny

Definicja

absolutystyczny to taki, który związany jest z absolutyzmem (poglądem filozoficznym)

Gramatyka

przymiotnik niestopniowalny

formy alfabetycznie: absolutystyczna; absolutystyczną; absolutystyczne; absolutystycznego; absolutystycznej; absolutystycznemu; absolutystyczni; absolutystyczny; absolutystycznych; absolutystycznym; absolutystycznymi formy zaprzeczone: nieabsolutystyczna; nieabsolutystyczną; nieabsolutystyczne; nieabsolutystycznego; nieabsolutystycznej; nieabsolutystycznemu; nieabsolutystyczni; nieabsolutystyczny; nieabsolutystycznych; nieabsolutystycznym; nieabsolutystycznymi

Pozostały wątpliwości? Brakuje czegoś w haśle?
Zobacz, co zyskują abonenci Dobrego słownika.
Sprawdź

Często sprawdzane

Ciekawostki

Mogą Cię zainteresować również hasła

newsy, porady + e-book