Reguła nr 29 w Kompendium dobrej polszczyzny

29 Stopień (°)
sposób zapisu (symbole)

1. Informacje wstępne

Symbol stopnia nie jest dostępny wprost z klawiatury komputera (można go jednak w systemie Windows uzyskać, przytrzymując lewy Alt i wpisując z klawiatury numerycznej 248). O jego zastosowaniu, głównie w matematyce, fizyce i geografii, piszemy poniżej.

Nie należy jako symbolu stopnia (°) wykorzystywać cyfry 0 umieszczonej w indeksie górnym (0).

2. Miara kąta płaskiego

Znaku ° używa się jako
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.
Zyskaj pełny dostęp do tej i 387 pozostałych reguł.
zamów
newsy, porady + e-book