33 Procent (%) i promil (‰)
sposób zapisu (symbole)

Spis treści:

1. Symbol %

Symbol % używany jest w tekstach w celu zastąpienia wyrazu procent. Na ekranie komputera można uzyskać go bezpośrednio z klawiatury (Shift + klawisz z cyfrą 5).

Poprawne użycie % ogranicza się jednak wyłącznie do

2. Symbol ‰

Symbol ‰ używany jest w tekstach w celu zastąpienia wyrazu promil. Na ekranie komputera można uzyskać go przez przytrzymanie lewego Alt i wpisanie z klawiatury numerycznej 0137.

Poprawne użycie ‰ ogranicza się jednak wyłącznie do

Pełna treść tej i 414 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book