Reguła nr 98 w Kompendium dobrej polszczyzny

98 Rodzaj gramatyczny czasownika
czasowniki

1. Wstęp

Rodzaj gramatyczny to kategoria dotycząca w języku polskim wszystkich odmiennych części mowy. Podstawowa jednak różnica między rodzajem gramatycznym rzeczowników a rodzajem gramatycznym czasowników polega na tym, że rodzaj przysługuje danemu rzeczownikowi jako takiemu. Ogół rzeczowników rozpada się więc na klasy wyznaczane przez wartości gramatyczne kategorii rodzaju (por. regułę rzeczowniki, nazwy (rodzaj gramatyczny): klasyfikacja rodzajowa polskiego rzeczownika). Natomiast czasowniki odmieniają się przez rodzaj, poszczególne wartości kategorii rodzaju przysługują więc pojedynczym formom fleksyjnym danego czasownika (a nie danemu czasownikowi jako całości).

2. Wyznaczanie rodzaju

Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.
Zyskaj pełny dostęp do tej i 391 pozostałych reguł.
zamów
newsy, porady + e-book