108 Odmiana w czasie przyszłym
czasowniki

1. Czas przyszły czasownika tworzymy w polszczyźnie na dwa sposoby:
a) czasowniki dokonane mają proste formy czasu przyszłego, np. przywyknąćprzywyknie, zjeśćzjedzą, kupićkupimy, uleculegniecie;
b) czasowniki niedokonane mają złożone formy czasu przyszłego, składające się z pomocniczego czasownika być i albo formy równoważnej formie czasu przeszłego danego czasownika, albo formy bezokolicznika, np. spaćbędzie spał / będzie spać, kupowaćbędą kupowali / będą kupować, mknąćbędziemy mknęli / będziemy mknąć.
Wyjątkowy jest czasownik być, który jako jedyny czasownik niedokonany ma czas przyszły prosty: będę, będziemy itd.

2. Wątpliwości budzić może użycie i szyk form czasu przyszłego złożonego. Co jest lepsze: będzie śpiewała czy będzie śpiewać? Czy możliwy jest inny szyk: śpiewała będzie / śpiewać będzie?
Otóż wybór

Pełna treść tej i 409 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book