Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 256. skracanie: nazwy państw

Na początek zauważmy, że używane na co dzień w polszczyźnie nazwy państw już same są krótszymi wersjami nazw oficjalnych, zwykle rozbudowanych. Choćby Polska jest dla dyplomatów i prawników nazwą skróconą, jest to bowiem skrócenie względem pełnej, oficjalnej nazwy Rzeczpospolita Polska. Istnieją sytuacje i teksty, w których należy używać właśnie nazw pełnych. Dotyczy to umów międzynarodowych, traktatów, not dyplomatycznych.

Mówiąc o skracaniu nazw państw, mamy najczęściej na myśli skrótowce, takie jak RP, PRL, ChRL, USA, FR. Używa się ich w
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów