310 Odstępy (spacje)
pisownia razem, osobno, z łącznikiem (I)

Poniżej podajemy kilka zasad, które mówią o stosowaniu lub niestosowaniu spacji w niektórych typowych sytuacjach. Niniejsza reguła będzie zapewne rozbudowywana.

1. Nie stawiamy spacji przed znakami interpunkcyjnymi, z wyjątkiem myślnika, nawiasu otwierającego oraz cudzysłowu otwierającego. Nie stawiamy spacji po wewnętrznej stronie nawiasów i cudzysłowów. Prawidłowe zapisy wyglądają tak:
Przecinek, kropka. Wykrzyknik! Znak zapytania? I średnik;
Pytacie o spację itd., o tę spację?
Słowo „spacja”... nie wiem, co mam o nim myśleć!
Czy ten znak (spacja) wystąpił w powieści „Co to jest?”?
Uwaga, częste błędy to:
— stawianie spacji przed znakami interpunkcyjnymi,
— stawianie podwójnej spacji między zdaniami.

2. Myślnik oddzielamy

3. Nie stawiamy spacji w oznaczeniach

4. Spację stawiamy między liczbą a

5. Swego rodzaju wyjątkiem od powyższego jest zasada następująca: znaki

6. O użyciu spacji przeczytasz też w regułach:
skracanie: odstępy (spacje) w skrótach,
sposób zapisu (czas): daty — jak zapisywać daty, jak odczytywać daty,
sposób zapisu (tekst): adres na kopercie,
sposób zapisu (skrótowe zapisy): inicjały,
sposób zapisu (symbole): symbole walut.

Pełna treść tej i 409 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book