Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 43. użycie znaków: paragraf (§)

1. Ogólnie

Znak § zastępuje wyraz paragraf, ale tylko w ograniczonym użyciu (o tym w punkcie 2.) Nie jest on dostępny bezpośrednio z klawiatury komputerowej, jednak można go uzyskać w następujący sposób:
W systemie Windows należy przytrzymać lewy Alt i wpisać z klawiatury numerycznej 21 (uwaga, klawiatura numeryczna musi być włączona, służy do tego klawisz Num Lock).

2. Zapis (spacje) i poprawne użycie

Znak § stawiamy wyłącznie

3. Typowe użycie

W języku polskim znak § stosuje się przede wszystkim w

4. Kropka

Generalnie po liczbie (liczebniku porządkowym) stojącym po znaku paragrafu
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów