Reguła nr 351 w Kompendium dobrej polszczyzny

351 O tak zwanych imiesłowach czynnych przeszłych (typu osiwiały mężczyzna, przemoknięta kurtka)
gramatyka

1. Od niektórych czasowników dokonanych tworzy się w języku polskim formy przymiotnikowe kończące się na -ły, zwane tradycyjnie imiesłowami czynnymi przeszłymi:
(1) zgnićzgniły ‘taki, który zgnił’,
(2) wyblaknąćwyblakły ‘taki, który wyblakł’.

W starszych gramatykach

2. Od niektórych czasowników z cząstką się pochodzą wyrazy (przymiotniki? imiesłowy?), których zakończenie jest tożsame z

3. Ciekawe, że przy nielicznych czasownikach możliwa jest

4. Omawiane tu wyrazy, zarówno tradycyjne imiesłowy przeszłe zakończone na -ły, jak i nietradycyjne imiesłowy przeszłe z punktów 2. i 3. traktujemy w dobrosłownikowym opisie gramatycznym jako
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.
Zyskaj pełny dostęp do tej i 367 pozostałych reguł.
zamów
zapisz się na newsletter