106 Rodzaj gramatyczny czasownika
czasowniki

1. Wstęp

Rodzaj gramatyczny to kategoria dotycząca w języku polskim wszystkich odmiennych części mowy. Podstawowa jednak różnica między rodzajem gramatycznym rzeczowników a rodzajem gramatycznym czasowników polega na tym, że rodzaj przysługuje danemu rzeczownikowi jako takiemu. Ogół rzeczowników rozpada się więc na klasy wyznaczane przez wartości gramatyczne kategorii rodzaju (por. regułę rzeczowniki, nazwy (rodzaj gramatyczny): klasyfikacja rodzajowa polskiego rzeczownika). Natomiast czasowniki odmieniają się przez rodzaj, poszczególne wartości kategorii rodzaju przysługują więc pojedynczym formom fleksyjnym danego czasownika (a nie danemu czasownikowi jako całości).

2. Wyznaczanie rodzaju

Pełna treść tej i 409 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book