387 Odprzymiotnikowe rzeczowniki na -ość (np. bliskość, urzędowość)
słowotwórstwo

Teoretycznie od każdego polskiego przymiotnika można utworzyć rzeczownik zakończony na -ość. Takie abstrakcyjne rzeczownikowe nazwy cech czasem istnieją tylko potencjalnie. Wtedy nie są więc podawane w słownikach, nie notuje też ich Dobry słownik (jako taki słownik, w którym — w uproszczeniu — umieszcza się to, co jest realnie w użyciu). Niemniej trzeba zwrócić uwagę, że istnieje słownik, w którym jako hasła notuje się chyba wszystkie możliwe rzeczowniki na -ość. Jest to „Słownik gramatyczny języka polskiego” (2012, dostępny też online). W nim to obok przymiotnika przyłączeniowy podana jest przyłączeniowość, obok stukilometrowystukilometrowość, obok ludnościowyludnościowość itd.

Jeśli chodzi o abstrakcyjne rzeczowniki odprzymiotnikowe, można zauważyć cztery ogólne przypadki:

1. Od przymiotnika w ogóle nie tworzy się abstrakcyjnych rzeczowników. Dotyczy to przymiotników

Pełna treść tej i 395 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book