Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 323. słowotwórstwo: odprzymiotnikowe rzeczowniki na -ość (np. bliskość, urzędowość)

Teoretycznie od każdego polskiego przymiotnika można utworzyć rzeczownik zakończony na -ość. Takie abstrakcyjne rzeczownikowe nazwy cech czasem istnieją tylko potencjalnie. Wtedy nie są więc podawane w słownikach, nie notuje też ich Dobry słownik (jako taki słownik, w którym — w uproszczeniu — umieszcza się to, co jest realnie w użyciu). Niemniej trzeba zwrócić uwagę, że istnieje słownik, w którym jako hasła notuje się chyba wszystkie możliwe rzeczowniki na -ość. Jest to „Słownik gramatyczny języka polskiego” (2012, dostępny też online). W nim to obok przymiotnika przyłączeniowy podana jest przyłączeniowość, obok stukilometrowystukilometrowość, obok ludnościowyludnościowość itd.

Jeśli chodzi o abstrakcyjne rzeczowniki odprzymiotnikowe, można zauważyć cztery ogólne przypadki:

1. Od przymiotnika w ogóle nie tworzy się abstrakcyjnych rzeczowników. Dotyczy to przymiotników
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów