405 Przymiotniki od sześćset kilometrów, czterysta tomów itp. (np. pięćsetkilogramowy)
słowotwórstwo

Złożenia tego typu tworzymy, biorąc
a) (...)
b) (...)

Uwaga 1: nieco bardziej skomplikowanie wyglądają zasady dotyczące złożonych przymiotników pochodnych od wyrażeń czasowych w rodzaju trzysta lat, zob. regułę słowotwórstwo: przymiotniki od dwieście lat, pięćset lat (np. dwóchsetletni).
Uwaga 2: (...)
Uwaga 3: problematyczny jest status (...)

Pełna treść tej i 415 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book