Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 37. użycie znaków: procent (%) i promil (‰)

Spis treści:

1. Symbol %

Symbol % używany jest w tekstach w celu zastąpienia wyrazu procent. Na ekranie komputera można uzyskać go bezpośrednio z klawiatury (Shift + klawisz z cyfrą 5).

Poprawne użycie % ogranicza się jednak wyłącznie do

Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 345 pozostałych reguł.

zamów