35 Stopień (°)
sposób zapisu (symbole)

1. Informacje wstępne

Symbol stopnia nie jest dostępny wprost z klawiatury komputera (można go jednak w systemie Windows uzyskać, przytrzymując lewy Alt i wpisując z klawiatury numerycznej 248). O jego zastosowaniu, głównie w matematyce, fizyce i geografii, piszemy poniżej.

Nie należy jako symbolu stopnia (°) wykorzystywać cyfry 0 umieszczonej w indeksie górnym (0).

2. Miara kąta płaskiego

Znaku ° używa się jako

Pełna treść tej i 414 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book