Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 343. sposób zapisu: rodzajniki w nazwach arabskich (al-)

1. Wiadomości wstępne

W języku arabskim występuje rodzajnik określony al- (to oczywiście jego transliteracja, a nie zapis arabski), w uproszczeniu odpowiada angielskiemu the. Rodzajnik ten nie zmienia się bez względu na rodzaj, liczbę czy przypadek części mowy, przed którą występuje, wymawia się go jednak w arabskim różnie w zależności od tego, jaka

2. Pisownia z nazwami pospolitymi

Rodzajnik al- (i jego warianty) pisze się

3. Pisownia z nazwami własnymi

W języku arabskim nie rozróżnia się dużych i małych liter. Generalnie przyjmuje się, że rodzajnik al- (i jego warianty) pisze się

Problem w tym, że reguła ta

Konsekwencję można zatem zachować na dwa sposoby:
a)
b)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów