Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 46. łączliwość: przymiotnik lub imiesłów po zaimku w bierniku (widziała go jadący / jadącego / jadącym)

1. Gdy zaimek osobowy rodzaju męskiego w bierniku (np. go, cię) odnosi się do rzeczownika nazywającego istotę żywą, wtedy przymiotnik lub imiesłów przymiotnikowy powinien

2. Istnieje jednak pewien wyjątek od powyższego. Gdy zaimek odnosi się do

3. Gdy zaimek rodzaju męskiego w bierniku (np. go, cię) odnosi się do rzeczownika nienazywającego istoty żywej, wtedy przymiotnik lub imiesłów przymiotnikowy może

Uwaga:
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 347 pozostałych reguł.

zamów