Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 317. słowotwórstwo: przymiotniki od dwieście lat, pięćset lat (np. dwóchsetletni)

Do tej pory w słownikach panował kompletny bałagan słowotwórczy. Notowano omawiane poniżej przymiotniki wybiórczo i bez jasnych wskazówek ich użycia. W Dobrym słowniku, na podstawie źródeł i kwerend korpusowych, zostały one spójnie opracowane na podstawie zasad przedstawionych poniżej.

Pierwszą grupę stanowią przymiotniki od dwóch, trzech i czterech setek lat. Zachodzą tu następujące prawidłowości:
a) (...)
b) (...)

Drugą grupę stanowią przymiotniki od pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu i dziewięciu setek lat.
(...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów