Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 20. zbieg znaków: kropka w skrócie i znaki interpunkcyjne

1. Kropka

Jeśli kropka zamykająca skrót wypada na końcu zdania, wtedy nie dostawia się już kolejnej kropki, np.

Konkurs odbędzie się w maju br.

2. Wielokropek

(...)

3. Wykrzyknik

(...)

4. Pytajnik

(...)

5. Cudzysłów

Jeśli kropka kończąca skrót (...)

Ale uwaga, jeśli cytat nie jest wprowadzony w zdaniu, lecz sam stanowi samodzielne zdanie (lub zdania) zapisane w cudzysłowie, i kończy się skrótem z kropką, wtedy kropki po zamykającym cudzysłowie nie stawiamy, np.

Treść ogłoszenia nie była długa. „Konkurs odbędzie się w maju br.”

Por. regułę zbieg znaków: cudzysłów i inne znaki interpunkcyjne.

6. Nawias.

(...)

7. Przecinek

(...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 306 pozostałych reguł.

zamów