Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 258. razem, osobno czy z łącznikiem: nie + przymiotnik

1. Zasadniczo przeczące nie z przymiotnikami piszemy łącznie.

2. Od tej zasady istnieje kilka odstępstw. Otóż nie piszemy rozdzielnie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

3. Inaczej, bo z łącznikiem, zapisujemy nie wtedy

Uwaga 1: łącznie nie zapisujemy również z przymiotnikami złożonymi, np. nieżółto-czarny, niegminno-powiatowy, choć takich połączeń w zasadzie się nie spotyka (bardziej prawdopodobne są zapisy typu nie gminno-powiatowy, lecz powiatowo-miejski, w których mamy do czynienia z przeciwstawieniem i pisownią rozdzielną).

Uwaga 2:

Uwaga 3:

Dodatek: w Dobrym słowniku z reguły podajemy wśród form przymiotnika również formy zaprzeczone (pisane łącznie z nie), choć użycie niektórych w tekstach może być hipotetyczne. Nie dodajemy jednak nie- do słów, które
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 357 pozostałych reguł.

zamów