Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 143. odmiana: nazwiska, imiona, rzeczowniki zakończone w piśmie na -ay, -oy, uy

1. Jeśli zakończenia -ay, -oy, uy (...)

(...)

2. Jeśli zakończenia -ay, oy, -uy (...)

3. Jeśli zakończenie -ay (...)

4. Inna wymowa zakończenia (...)

Uwaga: analogicznie odmieniają się rzeczowniki zakończone na -ey, por. regułę odmiana: nazwiska, imiona, rzeczowniki zakończone w piśmie na -ey.
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów