Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 96. jaką literą: imiona świętych i błogosławionych

Nazwy własne świętych i błogosławionych piszemy wielką literą (z wyjątkiem przyimków i skrótów wewnątrz tych nazw). Kontrowersje budzi sposób zapisu przymiotników święty, błogosławiony. Dopuszczamy tu pisownię zarówno od wielkiej, jak i od małej litery. Szersze omówienie tej kwestii znajduje się w dodatku poniżej. Zobaczmy przykłady:
(...)

W całości od wielkiej litery zapisujemy (...)
Wielką literą piszemy także (...)
Jeśli takie (...)
Również małą literą zapiszemy (...)

Jeśli między przymiotnikiem a nazwą osoby (...)

Podobnie zapisujemy (...)
Uwaga: (...)

Dodatek: (...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów