Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 312. słowotwórstwo: wyrazy pochodne od skrótowców

Od skrótowców tworzy się następujące wyrazy pochodne.

1. Przymiotniki

Przymiotniki od skrótowców tworzymy za pomocą przyrostka -owski, który dodajemy do skrótowca razem

2. Rzeczowniki

Rzeczowniki od skrótowców tworzymy zwykle za pomocą przyrostka

Bardziej popularne skrótowce mają również swoje

3. Czasowniki



Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 351 pozostałych reguł.

zamów