Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 157. odmiana: nazwiska, imiona i rzeczowniki zakończone w piśmie na -gh, -kh (-kha)

Jeśli w nazwach rodzaju męskiego zakończonych na -gh ostatnią wymawianą głoską jest [g] (a zwykle raczej [k], ponieważ końcowe [g] ulega naturalnemu ubezdźwięcznieniu), wtedy (...)

Tak samo odmieniają się (...)

Jeśli w nazwach rodzaju męskiego zakończonych na -gh ostatnią wymawianą głoską jest [f], wtedy (...)

Jeśli w nazwach rodzaju męskiego zakończonych na -gh zakończenie odczytywane jest w inny sposób, wtedy (...)

Nazwy rodzaju nijakiego lub żeńskiego o omawianym tu zakończeniu (...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów