271 Wołaczowe mianowniki (wuju, Stasiu, brachu)
odmiana nazw i rzeczowników (przypadki)

1. Nierzadkie w polszczyźnie jest zastępowanie mianownika polskich imion zdrobniałych typu Stasio (Staś), Krzysio (Krzyś), Józio itp. wołaczem Stasiu, Krzysiu, Józiu, np.

Stasiu wróci za pół godziny,
Jeśli Krzysiu nie da rady, poproszę ojca,
Nawet Józiu tak twierdzi.

Jest to

2. Co niezmiernie ciekawe, poszerza się również bardzo powoli lista rzeczowników będących nazwami pospolitymi, dla których istnieje wariantywny, potoczny mianownik zakończony na -u. Są to m.in.
a) szefu, por.

Pełna treść tej i 395 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book