284 Krótkie formy przymiotników dzierżawczych (mamin, Zosin)
dawna odmiana, dawne formy

Dawniej od osobowych rzeczowników rodzaju żeńskiego tworzono przymiotniki dzierżawcze o zakończeniu -iny, np. mamusiamamusiny, ciociaciociny, ZosiaZosiny (tu wielką literą, zgodnie z regułą jaką literą (osoby): przymiotniki od nazwisk i imion). Te, których używa się do dziś, notujemy w Dobrym słowniku.
Używano też (...)

Zobaczmy przykłady użycia:
(...)

Ciekawostki:
a) (...)
b) (...)

Pełna treść tej i 414 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book