Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 80. jaką literą: nazwy zakonów, bractw oraz ich członków

Nazwy zakonów piszemy od wielkich liter (z wyjątkiem przyimków, spójników i skrótów wewnątrz tych nazw oraz wyrażeń typu imienia, pod wezwaniem, na rzecz, do spraw) tylko wtedy, gdy (...)

Inne określenia zakonów i zgromadzeń zakonnych zapisujemy (...)

Również nazwy (...)

Uwaga 1: wyjątkiem jest (...)

Uwaga 2: zapis wielką literą może wystąpić w nazwach własnych budowli i obiektów, np. kościół Dominikanów, klasztor Franciszkanów (zobacz regułę jaką literą: wyraz pospolity na początku nazwy wielowyrazowej).
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów