14 Ingerencja w treść cytatu
(sposób zapisu) cytaty

Jeśli wyróżniamy jakiś fragment cytatu, stosując np. tekst rozstrzelony albo wybodlowanie, tzn. to wyróżnienie pochodzi od nas, a nie od autora cytatu, powinniśmy

Osobny problem stanowią błędy w cytatach i ich ewentualne poprawianie. Gdy np. przytoczony fragment zawiera błędy interpunkcyjne, składniowe i inne (np. to mnie wstrząsnęło, wyszłem powoli), to czy możemy je poprawić, czy należy bezwzględnie unikać ingerowania w cytaty?

Cała kwestia jest dość skomplikowana, ale wyjść należy od założenia

Jeśli błędów w cytacie jest więcej, wtedy

Gdy z punktu widzenia autora pomyłka słowna jest oczywista, może on w następujący sposób zaznaczyć to w przytaczanym tekście:

Podobnie można zaznaczyć innego rodzaju ingerencję:

Czasem autorzy danej publikacji zamieszczają osobny komentarz dotyczący

Pełna treść tej i 415 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book