12 Cytat wpleciony
(sposób zapisu) cytaty

Treść cytowanego zdania możemy też wpleść składniowo w treść zdania wprowadzającego. Żeby nie zaczynać cytatu od wielkiej litery (co wyglądałoby nieco dziwnie w środku zdania), można nieco zmodyfikować początek cytatu, a zacytować dokładnie dalszy fragment. Oto przykład dla zdania „Ważne jest, żeby odróżniać typ uraniczny od posturnowego”:

Jeśli cytat wpleciony jest składniowo w treść zdania, wtedy

I jeszcze kilka przykładów poprawnych zapisów.

Kolejna kwestia, o której warto wspomnieć w przypadku wplatania cytatów w treść zdania, to nieczynienie tego w przypadku

I jeszcze przykład zdania, w którym wprowadza się kilka cytowanych zdań

Pełna treść tej i 415 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book