59 Przecinki a okoliczniki (rozbudowane określenia czasu, miejsca itp.)
interpunkcja

Spis treści:

1. Słowo wstępne

Interpunkcja w rozbudowanych określeniach miejsca, czasu, sposobu itp. zależna jest często od tego, jak piszący chce ustrukturyzować informacje. Niemniej można tu podać parę reguł czy wskazówek. Zaczniemy od tych najbardziej jednoznacznych.

Przez okoliczniki jednorodne będziemy rozumieli dalej okoliczniki tego samego typu, np. kilka określeń miejsca.

2. Wyliczenia

Jeśli wymieniamy kilka określeń, które są względem siebie równorzędne, wtedy

3. Okoliczniki niejednorodne

4. Okoliczniki jednorodne rozszerzające

Chodzi tu o zdania w rodzaju:

5. Okoliczniki jednorodne zawężające

Generalnie rozdzielamy je przecinkami, np.

Pełna treść tej i 409 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book