144 Nazwy zakonów, bractw oraz ich członków
jaką literą (religia)

Nazwy zakonów piszemy od wielkich liter (z wyjątkiem przyimków, spójników i skrótów wewnątrz tych nazw oraz wyrażeń typu imienia, pod wezwaniem, na rzecz, do spraw) tylko wtedy, gdy

Inne określenia zakonów i zgromadzeń zakonnych zapisujemy

Również nazwy

Uwaga 1: wyjątkiem jest

Uwaga 2: zapis wielką literą może wystąpić w nazwach własnych budowli i obiektów, np. kościół Dominikanów, klasztor Franciszkanów (zobacz regułę jaką literą (główne): wyraz pospolity na początku nazwy wielowyrazowej).

Pełna treść tej i 414 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book