SPP Czy coś jest nie tak z wyszczepianiem?

Dotąd czasownikwyszczepić pojawiał się tylko z rzadka w specjalistycznych pracach z dziedziny botaniki, por.
Badano wpływ sposobu aplikacji benzyloadeniny na wzrost i rozwój siewek. Wyniki zanalizowano po czterech miesiącach od momentu wyszczepienia bulwek na zestaloną agarem pożywkę. (Prace Botaniczne, LXXIV, Studia florystyczno-fitosocjologiczne, 1991, s. 55)
Można powiedzieć, że słowo stało się wręcz modne w czasie pandemii COVID-19 w 2020 roku. Pojawiało się w

Pełna treść tego i 5169 pozostałych artykułów poprawnościowych dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book